Какво е зъбен имплант?

Зъбният имплант имитира зъбен корен, изработен е от титан и има формата на малък винт. Титанът е метал, който се възприема оторганизма и е доказано, че към него няма алергия. Върху този малък винт се завинтва имплантното пънче, което замества зъбната коронка. В зависимост от клиничния случай е възможно зъбен имплант да се постави веднага след изваждане на зъб (имедиатно) или в по-късен етап.

      Патологични процеси предизвикани от липсата на зъби

Зъбните импланти запазват костта в участъците на липсващи зъби. В противен случай, ако не се поставят импланти, костта постепенно изчезва, т. к. не се натоварва функционално.

Имплант1.Преместване зъби на съседни на дефекта

2.Разреждане на костна структура

3.Прорастване на антагонистичен зъб и последващо блокиране на оклузия(захапка).

От какво се състои един имплант?

Най-разпространените импланти се състоят от две части – костна част (титанов винт, вграждащ се в костта) и надстройка (зъбно пънче). Имплантните пънчета могат да бъдат изработени от титан или естетичен материал – циркониев оксид. Естетичните импланти пънчета обикновено се използват при възстановявания участъци с изисквания за висока естетика. Върху пънчето се поставя керамичната коронка.

ИмплантКритичен момент при двучастовите импланти е връзката между импланта и пънчето. Много важно е тя да е стабилна и през нея да не могат да преминават бактерии. До момента най-съвременни импланттни системи с най-надеждни връзки са тези, при които има конична връзка между импланта и пънчето. В механиката това е едно от най-здравите решения за свързване. Конична връзка се изполва в самолетостроенето, автомобилостроенето и навсякъде, където има висока степен на натоварване. При този тип свързване има гарантирана бариера срещу проникване на микроорганизми в импланта. Освен това чрез тази конична връзка се предотвратява до голяма степен развинтване на имплантното пънче от костната част на импланта.

Причини да изберете лечение със зъбни импланти

 

Естетика

Системите, с които се работи дават възможност за пълното възстановяване на естетиката, съизмерима с тази при естествени зъби.

Запазване на костта

Имплантите пренасят дъвкателните сили върху костта на челюстите, което помага за по-добрата обмяна на веществата в нея – нещо, което лечението с мостове или частични протези не прави. При традиционните методи на лечение постепенно се влошава качеството и количеството на костта.

Запазване на съседни зъби 

При традиционното лечение с  мостове здрави съседни на липсващия зъб(и) трябва да бъдат изпилени, което е безвъзвратно увреждане. Когато се използват импланти не се нарушава целостта на съседните зъби.

Възстановяване с мост:

Мост

 

 

 

Възстановяване с имплант:

Имплант

 

 

 

Цена 

Първоначалната инвестиция при лечението със зъбни импланти е по-висока в сравнение с цената при възстановяването с мост или снемаема протеза, но погледнато в дългосрочен план имплантите са икономически много по-ефективни.

Индикации за лечение с импланти?

Липсващ един зъб

 

Липсващ централен резец

Липсващ централен резец

 

 

 

Поставен имплант

Поставен имплант

 

 

 

Поставено пънче върху импланта

Поставено пънче върху импланта   

 

 

 

Поставена корона върху пънчето

Поставена корона върху пънчето

 

 

 

Изпиляването на съседни зъби за мост не е необходимо.

Липсващи два или повече зъба                                                              

Липсващи четири зъба

 Липсващи четири зъба

 

 

 

Поставени три импланта

Поставен четиричленен мост

 

 

 

 

Поставен четиричленен мост

Поставени три импланта

 

 

 

 

Възможно е да се възстанови броя на извадените зъби със съответния брой зъбни импланти или да  се постави  по-малък брой зъбни импланти, отколкото са липсващите зъби. Окончателното възстановяване е с мост върху тези импланти.

 

Случаи с изцяло обеззъбени челюсти

 

Изцяло обеззъбена долна челюст

Изцяло обеззъбена долна челюст

 

 

 

Поставени пет импланта

Поставени пет импланта

 

 

 

Неснемаема мостова конструкция

Неснемаема мостова конструкция

 

 

 

 

Поставен мост върху пет импланта

Неснемаема мостова конструкция

 

 

 

Зъбни импланти могат да се използват при възстановяване със снемаеми и неснемаеми конструкции.

 • Кой пациент е подходящ за лечение?

 

Пациентът трябва да бъде в добро общо физическо и психическо здраве, да има добра устна хигиена. Не трябва да има никакви възпалителни процеси в устната кухина.

Хигиена

Пациентите, желаещи лечение със зъбни импланти, на първо място трябва да са с  добра устна хигиена.  Това е така, защото високите нива на зъбна  плака допринасят за наличие на т. нар. високомикробно число в устната кухина.   Ако пациентът има зъбен камък, той се почиства.

Пациентът трябва да има изградени навици за постоянно поддържане на отлична устна хигиена. Ако е необходимо за това се  провежда обучение.

Възраст                                                                

Горна възрастова граница за лечение със зъбни импланти няма. Важно условие е пациентът да е в състояние сам да полага грижи за устната си хигиена. Също така е важно да не е имал наскоро остри състояния – инфаркт, инсулт и т.н. Вземането на решение става след обстоен анализ на цялата медицинска история и документация, която съпътства пациента.

За долна възрастова граница се счита, когато пациентът е със завършено костно развитие. Това се установява най-често чрез рентгенография на дланта (метакарпалните кости). Много често пациенти са с провеждащо се в момента ортодонтско лечение и незавършено костно развитие. В такива случаи по-удачно е поставянето на местопазители.

След обстоен анализ се преценява дали преди поставянето на зъбни импланти е необходима регенеративна терапия.

 • Как протича лечението?

Диагностика и планиране

 • Оценка на общото здравословно състояние
 • Оценка и анализ на устната кухина
 • Ако е необходимо се прави 3D компютърна томография и въз основа на нея – 3D анализ на състоянието на тъканите.
 • При необходимост се снемат отпечатъци и се изработват диагностични модели.

Въз основа на тези данни се прави планиране на случая.

Поставяне на импланта

Самото поставяне на импланта не отнема много време. Обикновено се прави под локална анестезия. В някои случаи се налага използване на обща анестезия под ръководството на анестезиолог.

Заздравяване

Когато организмът възприема импланта, образува нова кост около него. Този процес се нарича остеоинтеграция и трае от 8 до 16 седмици в зависимост от качеството на костта и индивидуалните особености на пациента. Редовната и добра хигиена е много важна за успешното заздравяване. По време на оздравителния период е възможно да се направи временна конструкция, която да замести липсващите зъби. Когато се работи в преден участък има възможност да се направят естетични временни конструкции, така че външният вид на пациента не се нарушава.

Окончателно възстановяване

В зависимост от броя и разположението на зъбните импланти върху тях могат да бъдат поставени снемаеми или неснемаеми конструкции. Съществува следната последователност при възстановяването върху импланти:

Имплантът се разкрива и върху него се поставя оформител на венец (healing abutment), който има за цел да оформи венец, подобен на този около естествен зъб.

След като венецът се оформи се снема отпечатък и в зъботехническата лаборатория се изработва окончателната конструкция.

 • Грижа за имплантите
 • Добрата орална хигиена е много важна за доброто състояние и функциониране на зъбните импланти.
 • Редовното почистване на плаката и зъбния камък е най-важното условие за дългосрочен успех.
 • Имплантите могат да се почистват с обикновена четка за зъби, както и с електрическа.
 • Много важно е да се почистват междузъбните пространства с междузъбни четки – бактериите много лесно колонизират тези пространства.
 • Необходими са редовни прегледи на всеки 6 месеца за професионална устна хигиена и отстраняване на пропуски при почистването на зъбите.
 • Причини за отпадане на зъбен имплант
 • Инфекция около зъбния имплант
  Тази инфекция може да възникне непоследствено след поставянето на зъбния имплант или в по-късен етап, когато върху импланта е поставена керамична коронка (периимплантит). Една от основните причини за такава инфекция е лошата устна хигиена и вредни навици. В тези случаи се инфектира костта непосредствено около импланта, което води до загуба на кост. Инфекцията около зъбните импланти е най-честата причина за отпадането им.
 • Общото здравословно състояние на пациента
  То също може да бъде причина за евентуален неуспех на лечението със зъбни импланти. Това са хронични заболявания като диабет, болести при които се налага редовна употреба на кортикостероиди, автоимунни заболявания, остеопороза – най-общо казано всички хронични заболявания, които затрудняват доброто кръвоснабдяване на костта, в която са поставени зъбните импланти.
 • Лошо качество и недостатъчен обем на костта
  Това са фактори, които принуждават поставяне на твърде къси и тънки импланти. Тогава е възможно да се получи отхвърляне на импланта на по-късен етап.
 • Тютюнопушене
  При пушачи рискът от отпадане на имплантите значително се увеличава. Ето защо е желателно ако сте пушач три дни преди хирургичната интеревенция за поставяне на зъбни импланти и десет дни след нея, да не пушите.
 • В заключение е важно да се каже, че всички тези причини съставляват едва 2 – 3 процентовия неуспех при лечение със зъбни импланти. Разбира се, ако вие сте в добро общо здравословно състояние, не сте пушач и спазвате добра устна хигиена, имате всички шансове за успех при този вид лечение.
 • Надеждност на зъбните импланти

Клинично зъбни импланти се поставят от 40 години. До днес са направени над десет хиляди научни изследвания. Това са дългосрочни проучвания, които проследяват състоянието на зъбните импланти в над петнадесет годишен период. Нивото на успех в този интервал от време е над 96 %.  Процентът на успеваемост на имплантите е в пряка зависимост от общото здравословно състояние на пациента, оралната му хигиена, вредни навици като тютюнопушене или приемане на наркотици.
Надеждността на поставените зъбни импланти преди всичко зависи от условията, при които са поставени, професионалната квалификация на клинициста и спазването на точния протокол, при който се извършва хирургичната интервенция.

 • Цена на лечението
 • Цената зависи от броя и вида на поставените импланти, условията, при които те се поставят, наличие или отсъствие на регенеративна терапия, вида на конструкцията, която ще се постави върху имплантите. В лечебните практики съществуват различни цени на лечение със зъбни импланти. Това е така, защото се използват разнообразни  имплантни системи с различно качество.
 • След изготвяне плана на лечение ще получите детайлна информация за цената.
 • Гаранция на имплантите
 • Безплатно поставяне на нов имплант, ако имплантът е отпаднал през първите шест месеца в периода на остеоинтеграция, преди да е натоварен с протетично възстановяване.
 • Безплатно поставяне на нов имплант, ако имплантът е отпаднал поради фабричен механичен дефект на макроструктурата, след като е бил протетично натоварен( скъсване на имплантното тяло, сккъсване на фиксиращ винт или надстройка).
 • Безплатен годишен профилактичен преглед.
 • Възможност за незабавно приемане на пациента при наличие на проблем.
 • Гаранция от 5 години на металокерамичната част от възстановяването.
 • Гаранцията, която клиниката поема важи при условие, че пациентите спазват стриктно професионална подържаща терапия на определените от клиниката интервали.
 • При условие, че пациенти със завършено имплантно лечение от клиниката не провеждат назначената им подържаща терапия, не е възможно да бъде осъществена гаранция.
 • Поддържащо лечение
 • Поддържащата терапия при пациенти с импланти е важна съставна част от дългосрочния ефект на лечението.
 • Поддържащата терапия се състои в регулярно отстраняване на зъбната плака от специалист.Това се прави с ултразвук и специални накрайници, които имат за цел да не надраскат повърхността на протетичната надстройка. Ултразвукувите накрайници най-често са изработени от карбон или тефлон. Поддържащата визита завършва с полиране.
 • Тази процедура се провежда най-малко три пъти годишно.В противен случай възникването на периимплантит и перимукозит около импланта е много възможно.
 • Гаранциите за имплантно лечение са в сила, при условие, че пациента спазва поддържаща терапия както е определена според неговия рисков профил.